Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vytrvalosť

18. 4. 2008
Jazdecká disciplína Vytrvalostné jazdenie je súťaž preverujúca rýchlosť a vytrvalostné schopnosti koňa. úspešný súťažiaci musí byť schopný správne zvoliť tempo a efektívne a bezpečne viesť koňa terénom. Súťaž pozostáva z niekoľkých kôl,  fáz alebo úsekov trate. Na konci každého kola, a to minimálne každých 30 - 40 km, je povinná prestávka za účelom veterinárnej kontroly. Dĺžka každého kola a trvanie povinnej prestávky v každej veterinárnej uzávere by mali byť konzultované s veterinárnou komisiou. V súťažiach na 160 km musí byť najmenej päť veterinárnych kontrol alebo uzáver plus záverečná kontrola. Kolá môžu byť rozložené na dva alebo viac dní. Bez ohľadu na poradie alebo pravidlá štartu sa každý súťažiaci počas celej súťaže správa akoby bol sám a súťažil na čas.

Súťaže vo vytrvalostnom jazdení sú súťažami na čas. Kôň, ktorý ukončí trať v najkratšom čase sa spravidla stáva víťazom súťaže. Súťaže musia byť organizované tak, aby si účastníci mohli zvoliť svoje tempo a súťažiť na čas. Jazdci môžu na trati prekonávať aj prekážky, pod ktorými rozumieme najmä prírodné prekážky typu priekopy, strmý výstup alebo zostup alebo brod, tieto prekážky musia byť pre jazdcov presne označené. V prípade neabsolvovania riadne označenej prekážky, môže súťažiaci túto obísť alternatívnou cestou, ktorá je však obyčajne dlhšia a tým aj časovo náročnejšia. Pripravená trať na pretek musí byť sprístupnená súťažiacim na národných súťažiach minimálne deň vopred, na medzinárodných súťažiach až týždeň vopred. Každý súťažiaci dostane pred súťažou mapku trate, kde sú presne vyznačené všetky prekážky, alternatívne obchádzky, povinné prejazdy a veterinárne kontroly alebo uzávery, tzv, kontrolné body.

Rozdelenie národných súťaží podľa obtiažnosti 
 Z  do 39 km
 ZL  40 - 59 km
 L  60 - 79 km
 S  80 - 99 km
 ST  100 - 119 km
 T  12 - 139 km
 TT  140 a viac km


Na svete sa vo všeobecnosti súťaže uskutočňujú na tratiach zväčša do 160 km pre jednodňové súťaže, málokedy túto vzdialenosť presahujú. História vytrvalostného jazdenia uvádza, že ako športová disciplína sa začalo jazdiť v 50 rokoch minulého storočia v Spojených štátoch a do Európy dorazila táto disciplína v 60tych rokoch

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář